Clean water news

Loading feeds...

Custom Logo Design

Press: Vietnamese charity raising fund for clean drinking water in Vietnam

 

Our founder, Khac-Quan Nguyen was featured on Ohlone College Monitor news

"Khac-Quan Nguyen is Ohlone’s Administrative System Analyst/ Application Administrator in the Information Technology (IT) Services department, but he has many other roles. He has been a concert violinist for 14 years....." Read more

ohlonelogo


Gieo ước mơ nước sạch

"Nguyễn Khắc Quân hiện đang sinh sống và làm việc tại Mỹ, nhưng cứ đi đi về về giữa Mỹ - VN để giúp hàng ngàn trẻ em vùng cao, vùng xa được uống và biết trân quý nguồn nước sạch vốn ngày càng trở nên khan hiếm"  Read more

thanhnien


Viet Dreams Charity Ball and SuperStar of Adrian Anh Tuan - TuoiTre.vn


Viet Dreams Charity Ball with Miss Vietnam, Thuy Dung - TienPhong.vn.vn

 

Tags: press

Get in touch

Viet Dreams