Wednesday, 19 February 2020 13:47

Quang Ngai 11-2019

9 new clean drinking water systems installed at 9 Kindergarten schools in Duc Pho-Quang Ngai, benefiting more than 2,500 children and 100 teachers. Special thanks to our long-term donors from Singapore ( Ong Family) and from Vietnam(Viet Hoang) Xin cám ơn MK Water đã giúp Viet Dreams cùng nhau thực hiện chương trình đầy ý nghĩa này. Cám ơn các thành viên của MK đã phải lặn lội 1 tuần mưa bão tại QN.  #charityball #charity #nonprofit #donate #community #fundraising #giveback #children #cleanwater #cleanwaterforvietnam #vietnam #vietnamcharity
#‎cleanwater #‎vietnam #‎school #‎charity #‎children #‎water #quangnam #kontum

Get in touch

Viet Dreams