ivermectine voor mensen ivermectine kopen paard ivermectina kilox precio how to use ivermectin pour on for humans for covid pastillas invertex
Wednesday, 17 February 2021 14:45

Kontum 04-2020

Xin cám ơn nhà tài trợ An Gia Group tại Việt Nam đã tài trợ 3 giàn máy nước uống liền loại công suất lớn( 300 lít/giờ) cho 3 trường tại Kontum và Dak Nong cho hơn 1,500 học sinh chuẩn bị quay lại trường học sau nhiều tháng nghỉ vì Covid 19. Xin cám ơn nhà tài trợ và Mk team#charityball #charity #nonprofit #donate #community #fundraising #giveback #children #cleanwater #cleanwaterforvietnam #vietnam #vietnamcharity
#‎cleanwater #‎vietnam #‎school #‎charity #‎children #‎water #quangnam #kontum

Get in touch

Viet Dreams