Friday, 19 February 2021 09:03

Free eye cataract - 06/2020

Free eye cataract surgeries for elders and low incomes in Lagi and Ham Tan of Binh Thuan province.
Chương trình mổ mắt tại Hàm Tân , Lagi tỉnh Bình Thuận cho hơn 200 người lớn tuổi nghèo, hoàn cảnh khó khăn và khám bệnh cho hơn 600 tại 2 địa điểm. Xin cám ơn nhà tài trợ chính luôn giấu tên từ Canada, đồng tài trợ @Les Amis de Montreal, các anh chị trong nhóm @Phuong Akela, các y bác sĩ bỏ công sức 2 ngày để về Bình Thuận. Cám ơn các anh chị mạnh thường quân khác đã giúp đồng bào với các món quà, thêm 30 ca, và tiếp đón hơn 600 bệnh nhân.
#charityball #charity #nonprofit #donate #community #fundraising #giveback #children #cleanwater #cleanwaterforvietnam #vietnam #vietnamcharity

#‎cleanwater #‎vietnam #‎school #‎charity #‎children #‎water #quangnam #kontum
#eyecataract

Get in touch

Viet Dreams