ivermectina causa cegueira dose of ivermectin for dogs ema ivermectin ivermectin for skin ivermectin 12 mg price in hindi ivermectin pills for humans ingredients
Friday, 19 February 2021 09:40

Flood relief Quang ngai 11-2020

Flood relief in Quang ngai for 500 families, Xin cám ơn các anh chị trong nhóm Phượng Akela đã luôn cho Viet Dreams cùng đồng hành trong các chương trình giúp đỡ đồng bào tại các vùng khó khăn nhất của Việt Nam. Jimmi Nguyễn thay mặt Viet Dreams tại Việt Nam cùng tham gia với đoàn tại
Quang Ngai. Chương trình giúp đỡ 500 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn sau nhiều trận bão vừa qua.
#charityball #charity #nonprofit #donate #community #fundraising #giveback #children #cleanwater #cleanwaterforvietnam #vietnam #vietnamcharity

#‎cleanwater #‎vietnam #‎school #‎charity #‎children #‎water #quangnam #kontum
#eyecataract #housing

Get in touch

Viet Dreams