kup ivermectine ivermectin albendazole uses in tamil can humans take ivermectin paste orally ivermite 6mg tablet ivermectin dosage for dogs with mange simpiox drogas la rebaja
Friday, 19 February 2021 09:43

Free eye cataract - 11/2020

Free eye cataract surgeries for elders and low incomes in HCM city.
Chương trình mổ mắt miễn phí của Viet Dreams vào tháng 11-2020 tại Bệnh viện mắt Điện Biên Phủ cho 100 bệnh nhân từ Tiền Giang, Bến Tre, Thanh Hoá, Đồng Nai, Đồng Tháp, Cần Thơ...Xin cám ơn nhà tài trợ chính "ẩn tên" từ Canada và Mr. & Mrs. Ly Tran và các anh chị trong nhóm từ thiện Phuong Akela.
#charityball #charity #nonprofit #donate #community #fundraising #giveback #children #cleanwater #cleanwaterforvietnam #vietnam #vietnamcharity

#‎cleanwater #‎vietnam #‎school #‎charity #‎children #‎water #quangnam #kontum
#eyecataract

Get in touch

Viet Dreams