ivexterm comprar en linea ivermectin tablet action ivexterm plm dosis a buon mercato stromectol ivermectin injektionslösung ivermectina para que se utiliza ivermectina gramas does ivermectin help with covid 19
Thursday, 22 April 2021 10:10

Free eye cataract - 03/2021

Free eye cataract surgeries for elders and low incomes in HCM city. Chương trình mổ mắt cườm miễn phí cho các hoàn cảnh khó khăn đến từ Cà Mau, Sóc Trăng, Kiên Giang, Đồng Tháp, Đồng Nai, An Giang, Tiền Giang, Quảng Ngãi vào ngày 14/3 tại bệnh viện Giao Thông Vận Tải. Chương trình được tài trợ bởi BS Dang và thực hiện bởi hội TT Akela.
Free eye cataract surgeries for low income and elders from Cà Mau , Sóc Trăng, K iên Giang, Đồng Tháp , Đồng Nai,An Giang, Tiền Giang , Quảng Ngãi. Sponsored by Dr. Dang

#charityball #charity #nonprofit #donate #community #fundraising #giveback #children #cleanwater #cleanwaterforvietnam #vietnam #vietnamcharity
#‎cleanwater #‎vietnam #‎school #‎charity #‎children #‎water #quangnam #kontum
#eyecataract

Get in touch

Viet Dreams