gotas ivergot para que sirve ivermectina cuantas gotas se toma ivermectina gotas costo peru ivermectina carrapato cachorro stromectol 3 mg prezzo ivomec cheval
Thursday, 22 April 2021 10:13

Clean water in Quagn Ngai 04-2021

Chương trình nước uống sạch đầu tiên của 2021 tại hai trường PTDTBT TH & THCS Sơn Long và Sơn Liên, với 900 học sinh bán trú người dân tộc thuộc huyện Sơn Tây. Xin cám ơn các nhà tài trợ và các thành viên của MK
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Our first Clean Drinking Water project of 2021. 2 new systems at Son Long & Son Lien Primary/Middle schools providing clean drinking water for 900 students living in the less fortunate areas of Quang Ngai. The project was sponsored by our long-term supporters Ly Tran, Mr. Ong Khim Hwa, WesBrook beef, Poppy Hills Musique, and family of Thomas Payne#charityball #charity #nonprofit #donate #community #fundraising #giveback #children #cleanwater #cleanwaterforvietnam #vietnam #vietnamcharity

#‎cleanwater #‎vietnam #‎school #‎charity #‎children #‎water #quangnam #kontum
#eyecataract #housing

Get in touch

Viet Dreams